Zabezpečte svoj privátny cloud hosting a rozlúčte sa s obavami

Bezpečnosť je nepochybne jednou z hlavných výhod privátneho cloudového hostingu, ktorá mu dáva výhodu oproti verejným cloudom. To však bude možné len vtedy, ak sa správne implementuje.  

Kontrola prístupu

Riadenie prístupu do vášho cloudu by malo byť v rukách administrátora cloudu, vedúceho obchodného oddelenia, člena projektu a administrátora projektu. Práve oni budú používať overovanie na strane servera na získanie kontroly prístupu do vášho súkromného cloudu.

Bezpečnosť je nepochybne jednou z hlavných výhod privátneho cloudového hostingu, ktorá mu dáva výhodu oproti verejným cloudom.

Každá skupina musí mať rôzne úrovne prístupu a oprávnení. Váš cloudový administrátor musí byť jediný, kto má prístup k celým vašim údajom. Na zabezpečenie údajov v cloude musíte použiť rôzne opatrenia na identifikáciu. Riešenia vám pomôžu určiť, kto má prístup k vašim cloudovým údajom. Správa prístupu musí byť vašou prioritou číslo jeden, pokiaľ ide o súkromný cloud hosting.

Zabezpečenie aplikácie

V súkromných cloudoch existuje trojvrstvové zabezpečenie aplikácií, ktoré ich chráni pred útočníkmi a zahŕňa tieto prvky:

Oddelené súkromné siete 

V súkromnom cloude je možné vytvoriť vlastné súkromné siete. Siete budú od seba úplne oddelené. Takisto nie je potrebné čakať, kým vám správca siete poskytne rozsah podsietí IP.

Zásady brány firewall virtuálneho počítača 

Vo vašom virtuálnom počítači nie sú otvorené žiadne porty a prístupných bude len niekoľko špecifických portov. 

Virtuálny počítač môže bežať za obvodovou bránou firewall 

Cloudový server môže bežať za štandardným firewallom. Každý môže vo verejnom cloude nasadiť svoj vlastný virtuálny počítač.  To znamená, že vývojári nemajú vedomosť o otvorených portoch. Sledovanie spustených aplikácií bude tiež zložité. Spomaľuje sa tým poskytovanie aplikácie. Toto je však niečo, čo vás nebude trápiť, ak používate súkromný cloud hosting.

Autorizácia a overovanie

Na identifikáciu používateľov sa musí použiť mechanizmus overovania. Prihlasovacie údaje správcu a používateľa musia byť bezpečne uložené v cloude. Na zabezpečenie údajov sa môže použiť jednosmerné šifrovanie. Na sledovanie činnosti používateľov môžete použiť aj rôzne dostupné nástroje. Pre každého používateľa sa vygeneruje dočasný kľúč relácie. Ten potom môžete použiť na monitorovanie akcií a príkazov používateľov. Po uplynutí platnosti dočasného kľúča sa používateľ automaticky odhlási. Na opätovné prihlásenie môže použiť rovnaké prihlasovacie údaje.

Správa zraniteľností

Váš cloud sa musí pravidelne kontrolovať na prítomnosť zraniteľností. Na trhu nájdete rôzne nástroje, ktoré vám pomôžu skenovať vašu súkromnú cloudovú sieť. Následne by sa malo vykonať penetračné testovanie s cieľom určiť zraniteľnosti a úroveň ich rizika. Môžete spolupracovať s profesionálnym bezpečnostným expertom, ktorý vám pomôže so správou zraniteľností. Vykonávanie pravidelného skenovania zraniteľností a bezpečnostných auditov je nevyhnutnosťou, aby ste zabezpečili, že váš server zostane v bezpečí pred hackermi. 

Použite tieto užitočné tipy pre svoj privátny cloud hosting, aby ste boli neustále v bezpečí a udržali svoje relevantné dáta v bezpečí.  

Príspevky z rovnakej kategórie: