Ako čítať topografické mapy?

Čítanie topografickej mapy je veľmi jednoduché, keď sa oboznámite s jej podrobnosťami. Najskôr si musíte pozrieť mierku mapy, ktorá vás bude informovať o množstve podrobností obsiahnutých v mape. Mierka na topografických mapách informuje o tom, koľko zlomkov míle alebo kilometrov predstavuje jeden palec. Ak je mierka menšia, mapa obsahuje aj viac detailov. 

Ak je mierka väčšia, na papieri sa zobrazí aj menej detailov. Napríklad topografická mapa celých Spojených štátov môže byť niekoľko metrov široká a dlhá, ale neobsahuje takmer všetky navigačné informácie, ktoré môžete nájsť na vreckovej mape Grandfather Mountain v Severnej Karolíne. 

Ďalšou vlastnosťou, ktorá robí topografické mapy veľmi praktickými a užitočnými pre turistov, nie je nič iné ako magnetická deklinácia.

Keď sa zoznámite s mierkou, ktorú mapa predstavuje, môžete si začať všímať ďalšie detaily. Podobne ako pri iných typoch máp vás legenda topografickej mapy informuje o tom, čo predstavujú rôzne typy čiar, farieb a symbolov, od vodopádov po cesty, rieky a ďalšie. Legenda obsahuje aj ďalšie informácie, ktoré budete potrebovať na správne čítanie topografickej mapy a jej používanie na navigáciu. 

Ako čítať obrysové čiary na topografických mapách

Dbajte na intervaly obrysových a magnetických deklinačných a indexových čiar. Tieto informácie sú nevyhnutné na správne čítanie mapy. 

Vrstevnice na topografickej mape označujú, kde sa v krajine vyskytnú zmeny nadmorskej výšky, zatiaľ čo interval vrstevníc udáva, aký veľký posun je na mape zastúpený medzi vrstevnicami. 

Napríklad mapa s obrysovým indexom 20 stôp bude zobrazovať zmeny nadmorskej výšky v krokoch po 20 stôp. 

Používanie magnetickej deklinácie na topografických mapách 

Ďalšou vlastnosťou, ktorá robí topografické mapy veľmi praktickými a užitočnými pre turistov, nie je nič iné ako magnetická deklinácia. Umožňuje vám upraviť odchýlky medzi magnetickým severom a skutočným severom, ktoré vás môžu vyviesť z kurzu. 

Bez ohľadu na to, aká veľká je vzdialenosť medzi magnetickým severom a skutočným severom, magnetickú deklináciu alebo uhol medzi skutočným severom a magnetickým severom možno zistiť pomocou legendy topografickej mapy a ďalších nástrojov. 

Príspevky z rovnakej kategórie: